Čarodějnický rej

Poslední týden v dubnu jsme se ve školce věnovali čarodějům, čarodějnicím a kouzlům.. S dětmi jsme si o čarodějnicích povídali, převlékali se do kostýmů, učili se různá zaklínadla, zpívali čarodějné písně a tančili čarodějné tance. Celý týden pak vyvrcholil ve čtvrtek, kdy se naše školka proměnila v čarodějné doupě. Hned po ránu se to zde začalo plnit čaroději, čarodějnicemi, kouzelníky a ostatními pohádkovými bytostmi. Všichni se už moc těšili, až vyrazí na zahradu mateřské školy, kde bylo již vše nachystáno na pořádný čarodějnický rej. Po krátkém přivítání všech účastníků už nebránilo nic tomu, aby rej vypuknul. Za doprovodu písní se děti pustily do plnění soutěží jako například let na koštěti mezi překážkami, skoky v čarodějných pytlích, prolézání pavučinou, hod stočeným hadem na cíl a nechybělo ani vaření kouzelných lektvarů. Odměnou za šikovnost a snahu získali všichni účastníci čarodějnický diplom a sladké odměny.