Mikuláš, čert a anděl

Přestože byl teprve pátek, 3. prosince, děti v naší mateřské škole se nemohly dočkat, až uslyší zvoneček, který je typický pro příchod Mikuláše, anděla i čerta. A skutečně se dočkaly. Mikuláš by si přece nemohl nechat ujít příležitost, navštívit děti v jejich školce. Chvíli po osmé hodině se začaly postupně otvírat dveře jednotlivých tříd a za zvuku vánoční písně vešel do třídy Mikuláš následován čertíky a andělíčky. Mikuláš nejprve děti přivítal a potom zjišťoval, jestli někdo zlobil. I když se v každé třídě nějací hříšníci našli, bylo jim nakonec odpuštěno, jelikož své hříchy vykoupili básničkami a písničkami. Každé dítě pak dostalo od andělíčků a čertíku dva balíčky, jeden byl plný zdravého ovoce a v druhém bylo něco sladkého na zub. A kdo ví, možná tam někdo našel i pák kousků uhlí… . Nakonec Mikuláš dětem slíbil, že se jistě uvidí zase za rok.