Říjen

V první polovině října budeme s dětmi objevovat charakteristické znaky podzimu – sledovat co se děje v přírodě (barvení listí, opadávání, dozrávání plodů na zahrádkách, v lese), budeme si povídat o charakteristickém podzimním počasí (déšť, vítr, mlhy, sychravo) a povídat si o odletu ptáků do jižních krajin.

V druhé polovině října nás čeká strašidelných 14 dní, kdy si budeme povídat o dýních a Haloweenu.

26.10 2021 od 9,00 hod. proběhne pro děti ve školce divadelní představení

„Kde je ten ježek“ –  Divadlo Krabice – vstupné 50,- Kč

26.10 2021 od 15,30 hod. se bude konat tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi

„Dýňování ve školce“

Bližší informace k dílničkám dostanete od paní učitelek na jednotlivých třídách.