Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

46/21 Přijímá se od 1.9.2021
25/21 Přijímá se od 1.9.2021
30/21 Přijímá se od 1.9.2021
47/21 Přijímá se od 1.9.2021
48/21 Přijímá se od 1.9.2021
21/21 Přijímá se od 1.9.2021
26/21 Přijímá se od 1.9.2021
6/21 Přijímá se od 1.9.2021
27/21 Přijímá se od 1.9.2021
34/21 Přijímá se od 1.9.2021
10/21 Přijímá se od 1.9.2021
32/21 Přijímá se od 1.9.2021
22/21 Přijímá se od 1.9.2021
23/21 Přijímá se od 1.9.2021
38/21 Přijímá se od 1.9.2021
12/21 Přijímá se od 1.9.2021
41/21 Přijímá se od 1.9.2021
5/21 Přijímá se od 1.9.2021
33/21 Přijímá se od 1.9.2021
39/21 Přijímá se od 1.9.2021
49/21 Přijímá se od 1.9.2021
19/21 Přijímá se od 1.9.2021

Vyvěšeno dne: 31.5.2021

Bc. Milada Minaříková
ředitelka školy