Úplata v době omezení nebo přerušení provozu školy

Provoz mateřské školy ve školním roce 2020/2021 byl přerušen rozhodnutím vlády ČR ze dne 26.2.2021 krizovým opatřením č. 200 od 27.02.2021 a jeho prodloužením do 11.4.2021. Od 12.04.2021 se dle platných opatření vlády ČR prezenčně mohly vzdělávat předškolní děti a děti IZS. Dle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ se na děti IZS vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Ředitelka školy stanovuje dle § 123 školského zákona a v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání výši úplaty pro kalendářní měsíc, v němž byl přerušen provoz mateřské školy podle § 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání po dobu delší než 5 dnů následovně:

V měsíci dubnu 2021, nebyl provoz přerušen více než na 5 dní, pro děti IZS stanovuje ředitelka školy výši úplaty na 380,00 Kč.

V Dubí, dne 12.04.2021                                                                                                                                                   Bc. Milada Minaříková

ředitelka školy