Informace k otevření MŠ od 12.4 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

(dle MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR 6.dubna 2021)

Umožněna osobní přítomnost jen těchto dětí:

  • povinně předškolní – skupina max. 15 dětí
  • skupina 15 dětí, jejichž zákonní zástupci jsou :

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Všechny děti budou 2x týdně (pondělí, čtvrtek) testovány Ag testy s pomocí rodičů v areálu zahrady a v prostorách zahradní šatny a umývárny. Po odebrání vzorku rodiče vyčkají 15 minut na vyhodnocení testu v prostorách zahrady. V případě absence dítěte v testovací dny bude dítě otestováno v den příchodu do MŠ.

Příchod na testování nejpozději do 7.30 hodin! 

Negativní test – obdržení značky, přechod k hlavnímu vchodu do MŠ, kde rodiče zazvoní na příslušnou třídu a budou komunikovat se svojí p. učitelkou, která vpustí dítě se značkou do školky.

Pozitivní test – dítě nebude vpuštěno do MŠ, zákonný zástupce obdrží potvrzení o pozitivním testu, kontaktuje dětského lékaře a zajistí PCR test.

Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly nemoc COVID-19 a od izolace a karantény neuplynulo více než 90 dnů, tuto skutečnost doloží rodiče potvrzením od lékaře. 

Kontakt mezi dětmi a dospělými bude minimalizován, děti zůstávají ve skupině na svých třídách během celého dne. Za příznivého počasí se výchovně vzdělávací aktivity budou konat převážně venku.