Informace k prodloužení uzavření mš

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 –  do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu (tj.do 28.3.2021 bude mateřská škola uzavřena, vzdělávání povinně předškolních dětí bude probíhat distanční formou).

Dále se do 28. března  prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. Února 2021 – Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513 v Teplicích bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy budou pravidelně testováni na přítomnost viru COVID-19.

Dále bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak, že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.