DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

rádi bychom vám poskytli informace o distančním vzdělávání v naší mateřské škole.

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku budeme přizpůsobovat podmínkám dítěte.

Výuka předškolních dětí nebyla povinná v období jarních prázdnin, tj. od 8.3. do 12.3.2021.

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line aktivit.

On-line aktivity jsou:

· aktivity, které probíhají zpravidla prostřednictvím internetu s pomocí digitálních technologií a softwarovými nástroji

· synchronní výuka – učitel je propojen s dětmi zpravidla prostřednictvím komunikační platformy ve stejném čase, tzn. skupina ve stejný čas na stejném místě pracuje na stejné aktivitě

· asynchronní výuka – děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Využívány pro tento druh práce mohou být např. nahrávky videí na YouTube, nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zasílání aktivit.

V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci.

Off-line aktivity jsou:

· výuka na dálku, která neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje digitální technologie

· předškolní děti plní praktické úkoly vyplývající z přirozených podmínek dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aktivity zaměřené na samostatnou práci dítěte,-např. společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia apod.

· zadávání aktivit může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

Distanční vzdělávání u nás v mateřské škole probíhá převážně off-line aktivitami doplněno on-line aktivitami s asynchronní výukou. Paní učitelky tvoří pestrou nabídku aktivit pro celkový rozvoj dětí, zadávají inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů, monitorují zapojování jednotlivých dětí a poskytují rodičům individuální podporu. Didaktické materiály a tipy na aktivity a činnosti jsou předávány rodičům prostřednictvím webových stránek školy, telefonickým spojením, chat či e-mailovou komunikací, osobní komunikací s předáním všech materiálů v papírové formě.

Do distančního vzdělávání lze aktivně zapojit děti tím, že budou samy navrhovat témata, která chtějí prozkoumat a kterým se chtějí věnovat. Děti mohou se svými rodiči zpracovávat různá témata v malých skupinkách (každý nejprve zkoumat ve svém prostředí a pak si společně sdělovat svá zjištění). Tím může škola podpořit i sociální kontakt mezi dětmi, školou a rodinami.

Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá. K úkolům a aktivitám, které děti realizovaly a plnily, dostávají od svých paní učitelek zpětnou vazbu.

Kompletní metodickou podporu včetně videí a tipů na aktivity od NPI ČR naleznete na

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=17977