Seznam přijatých dětí v přijímacím řízení 2020-2021

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1.9.2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

48/20      Přijímá se od 1.9.2020
40/20      Přijímá se od 1.9.2020
9/20         Přijímá se od 1.9.2020
28/20      Přijímá se od 1.9.2020
8/20        Přijímá se od 1.9.2020
36/20      Přijímá se od 1.9.2020
13/20      Přijímá se od 1.9.2020
32/20      Přijímá se od 1.9.2020
35/20      Přijímá se od 1.9.2020
42/20      Přijímá se od 1.9.2020
41/20      Přijímá se od 1.9.2020
11/20       Přijímá se od 1.9.2020
12/20      Přijímá se od 1.9.2020
17/20      Přijímá se od 1.9.2020
10/20      Přijímá se od 1.9.2020
26/20      Přijímá se od 1.9.2020
23/20      Přijímá se od 1.9.2020
2/20        Přijímá se od 1.9.2020
20/20     Přijímá se od 1.9.2020
16/20      Přijímá se od 1.9.2020
30/20     Přijímá se od 1.9.2020
7/20        Přijímá se od 1.9.2020
6/20        Přijímá se od 1.9.2020
38/20      Přijímá se od 1.9.2020
37/20      Přijímá se od 1.9.2020
44/20      Přijímá se od 1.9.2020

Vyvěšeno dne: 1.6.2020

Bc. Milada Minaříková
ředitelka školy