OZNÁMENÍ O OTEVŘENÍ MŠ

OZNÁMENÍ

Mateřská škola bude otevřena  od 1.6 2020 za přísných hygienických a organizačních podmínek.

PODMÍNKY PROVOZU

Z důvodu hygienických a organizačních podmínek bude v měsíci červnu omezený provoz MŠ. Prosíme rodiče rizikových dětí, nepracující rodiče, a maminky na mateřské dovolené, aby si ponechali děti doma.

RANNÍ PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ 

  • 6,00 – 7,45  před budovou MŠ
  • Děti přivádí do MŠ pouze rodiče, nikoliv sourozenci
  • Rodiče nebudou vstupovat do mateřské školy a budou dodržovat bezpečnostní odstupy na vyznačených místech
  • Rodič je povinen odevzdat řádně vyplněné Čestné prohlášení                          (na webových stránkách nebo v deskách u vchodu MŠ)
  • Zdravotní filtr                                                                                                               – u vchodu do MŠ, měření teploty a kontrola zdravotního stavu                       – v případě příznaků infekčního onemocnění (teplota, průjem, kašel, rýma, změny na kůži, zánět spojivek) nebude dítě přijato
  • Děti budou mít batůžek  s označenou láhví s pitím a pouze s náhradním spodním prádlem, tepláky a pláštěnkou

ODVÁDĚNÍ DĚTÍ

  • Po obědě od 12,00 do 12,15 hod. budou děti připraveny u hlavního vchodu
  • Po svačině od 14,30 do 16,00 hod. na zahradě MŠ. Rodiče vyčkají v rozestupech před brankou školní zahrady
  • Pouze v nepříznivém počasí zazvoní rodič na třídu a vyčká před budovou školy

Děti, které nebudou navštěvovat mateřskou školu v měsíci červnu budou osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání!