Informativní zjištění zájmu a potřeb rodičů ohledně docházky do MŠ

Vážení rodiče,

Na základě jednání vedení školy a zřizovatele zjišťujeme předběžný vážný zájem rodičů o docházku dítěte do mateřské školy při jejím plánovaném znovuotevření.

Přísné hygienické a organizační podmínky se budeme snažit plnit dle pokynu MŠMT – Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 (vydaných dne 30.04.2020)

Sdělte nám, prosím, písemně obratem nejpozději do 15.05.2020 na :

  • e-mail školy mscibulacek@centrum.cz
  • případně formou SMS na číslo 736 613 231 nebo vhozením sdělení do poštovní schránky školy

zda zvažujete nástup Vašeho dítěte do MŠ, nebo dítě do MŠ dále docházet nebude (děti s oslabenou imunitou, rizikové skupiny – společná domácnost, rodinné důvody aj.)

Docházka dětí do MŠ není povinná, nepřítomnost všech dětí bude omluvena včetně dětí s povinnou předškolní docházkou. V případě, že si děti ponecháte doma, bude Vám prominuta úplata do 30.6.2020.

Více informací k organizačním a hygienickým podmínkám znovuotevření školy a případný termín Vám bude sdělen prostřednictvím webových stránek mateřské školy.

 

 

S pozdravem ředitelka školy Bc. Milada Minaříková

V Dubí dne 6.5.2020