ÚPLATA V DOBĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY

Provoz mateřské školy ve školním roce 2019/2020 byl přerušen rozhodnutím Rady města Dubí od 16.3 2020 do odvolání (usnesení č. 671/26/2020)

Ředitelka školy stanovuje dle §123 školského zákona a v souladu s ustanovením § 6 odst.4 vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání výši úplaty pro kalendářní měsíc (březen), v němž byl přerušen provoz mateřské školy na 170,- Kč.

Za měsíc duben v době přerušení provozu bude výše úplaty 0,- Kč .