Návštěva lesní obory ve Mstišově

V druhém listopadovém týdnu navštívily děti ze třídy Slavíků a Sýkorek oboru ve Mstišově, aby si užily pěkný výlet a zároveň si v praxi ověřily znalosti o lesních zvířátkách. Celý týden jsme si s dětmi ve školce prohlíželi encyklopedie a knihy o lesních zvířátkách, povídali si o nich, četli různé příběhy a získávali základní znalosti o jejich životě. V den výletu si děti přinesly pro zvířátka různé dobroty, jako například suchý chléb, mrkev nebo jablka. Paní kuchařky nás vybavily dobrou svačinkou a my vyrazili na autobus. Po příjezdu na místo jsme se ihned vydali na obhlídku a zároveň krmení lesních zvířat. Děti bez problémů poznaly srnky, jeleny i divoká prasata. Ujasnily si rozdíl mezi bažantem, koroptví a pávem. A nakrmily a pohladily dokonce i kozu a kočičku, která se k nám přidala a provázela nás během celé prohlídky. Do kasičky v oboře jsme věnovali finanční příspěvek a po krátkém občerstvení jsme se vydali na cestu zpět. A protože naše děti jsou zdatné a šikovné, cestu zpět jsme absolvovali pěšky. Do školky jsme se vrátili trochu unavení, hladoví, ale spokojení.