SOLNÁ JESKYNĚ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že jsme v minulých letech s úspěchem navštěvovali solnou jeskyni, rozhodli jsme se v letošním roce tento pobyt zopakovat. Bližší informace týkající se ozdraveného pobytu naleznete zde:

Cena 10 pobytů v trvání 45 minut (jeden ozdravný pobyt) v solné jeskyni bude dítě stát 625,- Kč, včetně autobusové dopravy. Některé zdravotní pojišťovny tyto pobyty hradí. Ozdravné pobyty budou probíhat od konce září a to každé pondělí od 9,30 hod. Odjezd z MŠ bude každé pondělí v 9,00 hod. a návrat zpět na oběd. První termín je stanoven na 30.9 2019.

Přehled termínů : 30.9, 7.10, 14.10 , 21.10, 4.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12 a 9.12 Do solné jeskyně budou jezdit děti ze třídy Slavíků, Sýkorek a Kukaček. Kapacita solné jeskyně je omezena, tudíž celkový počet dětí ze všech tříd je stanoven na 40. Bohužel z důvodu omezené kapacity, budeme oslovovat přednostně starší děti. Zájemci o ozdravný pobyt se prosím nahlaste u svých paní učitelek.

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy