Olympiáda mateřských škol

Jako každý  rok jsme se společně s dalšími mateřskými školami zúčastnili sportovní Olympiády v areálu ZŠ Dubí 2. I tentokrát jsme soutěžili v disciplínách jako je hod tenisákem, skok do dálky, běh na 50 m a štafeta. Snažili jsme se co nám síly stačily a výsledek byl vynikající. Daneček Rückl získal 1. místo v běhu na 50 metrů a úspěšný byl i ve skoku do dálky, kde se umístil na krásném 2. místě. V hodu tenisovým míčkem byl pro změnu vynikající Kamilek Bondarenko, který obsadil 2. místo. No a protože jsme dobrý tým, společnými silami jsme získali 1. místo ve štafetovém běhu. Letošní Olympiáda se vydařila a my jsme si odnesli do školky spoustu medailí a odměn.