Mateřinka Nymburk 2019

V pátek 3. května 2019 jsme se zúčastnili festivalové přehlídky mateřských škol ve Sportovní hale v  Nymburce, které předcházelo krajské kolo v Teplicích dne 14.března 2019. V krajském kole jsme byli již po třetí vybráni, abychom reprezentovali mateřské školy za náš kraj, tentokrát  tanečním vystoupením s názvem „Hrajem hokej“. Součástí přehlídky byl jako vždy bohatý doprovodný program, který zahrnoval výstavu dětských výtvarných prací, výtvarné dílničky, sportovní hrátky i skákací hrad. Festivalový den jsme si všichni náležitě užili a domů jsem se vraceli unavení a plní dojmů. Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří nás do Nymburka doprovodili, pomáhali nám, fandili a byli oporou. Naše velké poděkování také patří městu Dubí, které nám poskytlo dotaci na autobusovou dopravu.