Návštěva teplické knihovny

Jako každý měsíc tak i tento jsme se s dětmi zúčastnili setkání s knížkami v rámci „Hlasitého čtení pro prťata“ v teplické knihovně. Čtení se neslo v duchu jarních svátků „Velikonoc“. Hned na začátku si děti procvičily svoje hlavičky při hádání jarních květin a vyslechly si jarní básničku. Jako vždy nechyběl příběh o ježibabce Katce, spolu s paní knihovnicí si děti zopakovaly velikonoční zvyky a koledy, shlédly velikonoční pohádku a nakonec měly možnost navštívit dětské oddělení a prohlédnout si knihy podle svého výběru. Během celého programu byly děti velmi pozorné a šikovné.