Sférické kino

Ve čtvrtek 4.4. 2019 jsme měli možnost užít si film promítaný ve sférickém kině. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kopule skýtá neuvěřitelný pohled v zajímavém 360° formátu a předávám dětem vědomosti zábavnou formou. Film se jmenoval Naši kamarádi zvířátka. Nejprve jsme se ocitli na farmě dědy Franka, který nás seznámil s jeho zvířátky a pověděl nám o nich spoustu věcí. Děti si ověřily, že poznají domácí zvířátka, nejen podle jejich vzhledu, ale i podle zvuků. Dále nás děda Frank vzal do džungle za divokými zvířaty, do savany, pouště, na severní a jižní pól i do oceánu. Dozvěděli jsme se více o ptácích, broucích, obojživelnících, býložravých a masožravých zvířatech. Celý film děti sledovaly se zaujetím a nadšeně reagovaly na dotazy dědy Franka.