Multiboard v MŠ

V novém roce jsme pro naši mateřskou školu získali novou vzdělávací pomůcku – mobilní dotykový displej na kolečkách – MULTIBOARD. Tabule nám umožní rozšířit aktivity pro děti a zlepšit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, které je v dnešní době nezbytné. Díky všestrannému použití ji můžeme využívat například k procvičování prostorové orientace, předmatematických dovedností, sluchového vnímání či logopedii. Interaktivní tabule je umístěna v jedné třídě. Děti mají možnost využívat ji během ranních her a dále po domluvě podle potřeby učitelek na jednotlivých třídách. Nová pomůcka velice potěšila jak pedagogy, tak i děti.