Návštěva obory

Ve středu 7.11 jsme se s dětmi ze třídy Slavíků vydali za zvířátky do lesní obory ve Mstišově. Hned ráno nás odvezl autobus až před bránu do obory. Nejprve jsme se nasvačili, abychom měli dostatek sil na prohlídku celého areálu a poznávání lesních zvířátek. Děti v batůžkách přivezly zvířátkům pár dobrot jako jablíčka, mrkev či suché pečivo, a tak si mohly zblízka prohlédnout kupříkladu jeleny, kozy, divoká prasátka nebo laně. Lstivá liška se nám však neukázala.

Po cestě zpět jsme využili možnosti pohrát si na nově zbudovaném dětském hřišti ve Mstišově. A než jsme se vrátili zpět do školky, prohlédli jsme si cestou ve výběhu na louce koníčky. Výlet se moc povedl a dokonce jsme ani nezmokli!