Informativní schůzka

Vážení rodiče předškoláků,

dovolujeme si vás pozvat na informativní schůzku týkající vstupu dětí do základní školy a jejich připravenosti a zároveň plánované školy v přírodě.

Schůzka proběhne 16. Května od 15,30 ve třídě Slavíků.

Program:

  1. Desatero školáka – co by dítě mělo znát před vstupem na ZŠ
  2. Beseda s pedagogy ze ZŠ Dubí – školní zralost
  3. Informace týkající se plánovaného výjezdu do školy v přírodě

 

Schůzka je důležitá zejména pro rodiče dětí, které jsou přihlášeny do školy v přírodě!