Velikonoční setkání s rodiči

Dne 28.03.2018 proběhlo v naší školce Velikonoční setkání s rodiči. V rámci projektu EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) nazvaného „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“ připravila p. Mgr. Bohumila Skořepová ze Speciálně pedagogického centra pro rodiče odbornou prezentaci na téma Komunikace – vývoj řeči.

Rodiče se tak mohli dozvědět o vývoji řeči v období od 3 do 6 let věku dítěte, o poruchách a nápravách řeči, byly předvedeny konkrétní náměty pro rozvoj komunikace, byla nabídnuta možnost logopedické reedukace a další spolupráce. Během velikonočního tvoření rodiče využili individuální konzultace o svých dětech.

Závěrem proběhla diskuse s logopedickými asistenty v naší školce, probrali jsme naší dosavadní práci v oblasti logopedické prevence, získali jsme nové rady a náměty pro další práci i nabídku vzájemné spolupráce.