Výlet za zvířátky

Dnes, 17. dubna, jsme se s dětmi vydali poznávat přírodu a zvířátka, žijící na farmě. Naše poznávací cesta vedla kolem myslivecké hájovny.  Při zpáteční cestě jsme si společně s dětmi povídali o zvířátkách, které jsme na farmě viděli, a o jejich mláďatech. Děti objevovaly krásu rozkvétajících stromů a seznamovaly se s základními znaky jara. Získaly tak impulsy pro vytvoření kladného vztahu k probouzející se přírodě a všemu živému. Závěr výletu patřil kolektivním hrám u Dubského kostela. Povedenému výletu přálo i slunečné počasí.