Kukačky v Dubské knihovně

Dnes 16. dubna naše třída Kukaček navštívila knihovnu v Dubí. Po milém uvítání a seznámení s prostředím knihovny nás paní knihovnice skrze maňáskovou holčičku Evičku poučila o šetrném zacházení s knihami a představila nám autora knížek  o Krtečkovi  Zdeňka Milera. Přečetla nám úryvek z knížky ,,Krtek a televize“ . Poté si děti prohlížely různé dětské knížky. Dětem se v knihovně líbilo, knihy prohlížely se zaujetím.