Vítá vás MŠ Cibuláček

Mateřská škola, která se snaží probouzet u dětí aktivní zájem o objevování, učení a dění kolem nás. Vedeme děti k umění naslouchání a porozumění, vzájemné toleranci a respektu.

Co je u nás nového?

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1.9.2020 MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE přijala děti evidované…
Celý článek
OZNÁMENÍ Mateřská škola bude otevřena  od 1.6 2020 za přísných hygienických a organizačních podmínek. PODMÍNKY PROVOZU Z…
Celý článek

Pěvecký soubor

Mateřskou školu Cibuláček reprezentuje svoji hudební činností dětský pěvecký soubor Cibuláček, který má za sebou již mnohaletou tradici a postupem času se soubor připojil k významným symbolům školy i města Dubí.

Zaměření naší školky


Naše vize

Vizí školního vzdělávacího programu je probouzet u dětí aktivní zájem o objevování, učení a dění kolem nás, vést děti k umění naslouchání a porozumění, vzájemné toleranci a respektu.

Pro děti je nabízeno vhodné vzdělávací prostředí, které je pro ně vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. V takovém prostředí se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, může se projevovat, bavit a zaměstnávat dětským způsobem.

Předškolní vzdělávání směřujeme k tomu, aby děti, které opouštějí mateřskou školu, byly vzhledem k svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, s vlastním rozumem, schopné tvořivě přemýšlet aby byly ochotni nejen přijímat, ale také dávat, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, čelit problémům a nástrahám a také se dále rozvíjet.

 

Dlouhodobé vzdělávací cíle mateřské školy

 • rozvíjet osobnost dítěte, tělesný rozvoj a zdraví,
 • rozvíjet řečové a jazykové schopnosti a dovednosti
 • rozvíjet matematickou a digitální gramotnost dětí
 • umožnit dětem bezproblémový vstup do základní školy
 • podporovat a rozvíjet estetické vnímání v hudebních, výtvarných a pohybových aktivitách
 • vytvořit  prostředí přátelské školy

ŠVP - školní vzdělávací program

Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy Cibuláček vychází ze Školního vzdělávacího programu

„Cibuláček letí světem, poznání přináší dětem“

Je zpracován v souladu s RVP PV, rozdělen na tematické bloky, které jsou v jednotlivých ročních obdobích motivovány ptáčkem Cibuláčkem. Témata ročních období jsou rozpracována na jednotlivé měsíce roku s danými cíli.

1 | CIBULÁČEK ČARUJE S PODZIMEM

Naše školka

 • Kamarádi, hola, hola, školka už vás všechny volá !
 • Co nám chutná, to už víme, hostinu si připravíme.

Pedagogický záměr:
poznávání prostředí MŠ, okolí MŠ, adaptace nových dětí, navazování přátelských a kamarádských vztahů, individuální spolupráce s rodiči a dětmi, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním dětem a lidem v mateřské škole, seznamování s charakteristickými znaky podzimu a podzimního počasí, pozorování, pojmenování, poznávání dozrávajícího ovoce (jablka, hrušky, švestky)

Zlatý lístek z javora

 • Léto končí, ptáci letí, dědek táhne řepu, děti!
 • Nebojte se netopýrů, vydlabeme v dýni díru!

Pedagogický záměr:
seznamování s charakteristickými znaky podzimu a podzimního počasí, pozorovat sklizeň na polích a v zahradách (mrkev, zelí, petržel, brambory), slavnosti dýní, oslavy „Halowenu“,  všímání si barev podzimu

Já se prosím podzim jmenuju

 • Temný les si tiše hýčká, poklad skřítka podzimníčka
 • Moje tělo někdy bolí, žádná nemoc mě neskolí!

Pedagogický záměr:
seznamování s charakteristickými znaky podzimní přírody (počasí, pouštění draků, změny v přírodě), rozvíjení poznatků o stromech, jejich pojmenování, plody, listy, hry s přírodním materiálem, poznávání a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

2 | SNĚHOVÁ VÍLA A CIBULÁČEK

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji

 • Adventní čas už se blíží, potichu se čerti plíží
 • Na Štědrý den přání máme, na Ježíška si počkáme

Pedagogický záměr

poznávání a prožívání kulturních a společenských zvyků a tradic, posilování kladných citů, radosti, upevňování lásky a porozumění k druhým, příprava a realizace vánočních besídek a slavností

Sněhuláci mají práci

 • Sněhová víla čaruje, ledové království už tu je
 • Kdo tu chodil, dupy, dupy, stopy už jsou u chalupy

Pedagogický záměr
poznávání a pozorování ročního období zimy (zimní příroda, zvířátka v zimě, - stopy, hry na sněhu a zimní sporty) a zimního počasí

Naše Země nádherná, tady bydlím, to jsem já!

 • Kosmonautem chtěl bych být, celý vesmír objevit!
 • Velkou lodí pluji sám, vítám vás, jsem kapitán!

Pedagogický záměr
získávání elementárních poznatků o planetě Zemi (pevniny – světadíly, hory, lesy, pouště, louky, pole, potoky, řeky, moře, oceány, příroda, lidé a jejich život), a o planetách, hvězdách a vesmíru, návštěva planetária

3 | CIBULÁČEK VÍTÁ SLUNÍČKO

Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala

 • Karneval, to je bál, hleď abys ho nezmeškal
 • Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře
 • Jak to bylo pohádko, ztratilo se kuřátko

Pedagogický záměr
objevování znaků probouzející přírody, poznávání charakteristických znaků ročního období jara, umět žít a chovat se ve shodě s živou a neživou přírodou, poznávat a vědět, že svět přírody je barevný a různorodý, poznávání jarních kulturních tradic a zvyků, vítání jara, realizace společné oslavy – karneval (loučení se zimou), poznávání dětské literatury

Zvířátka, zvířátka, otevřete vrátka

 • Kdopak pozná mláďátka, a na statku zvířátka?
 • Moje milá slepičko, dej mi jedno vajíčko
 • Čáry, máry, fuk, ať je z tebe kluk!

Pedagogický záměr
poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, charakteristické znaky, jak se o zvířata staráme, seznamování s lidovými tradicemi – oslavy velikonoc, poznávání svátku „pálení čarodějnic“

Hádej mami, čím chci být, mohl bych tě překvapit!

 • Moje milá mamičko, nakreslím Ti srdíčko
 • Kuchař, lékař, policista, do budoucna pro mě cesta

Pedagogický záměr
prohlubování vztahů v rodině – oslava svátku maminek, poznávání kvetoucí přírody, jejich změn, vnímání pestrosti a barevnosti, seznamování s lidskými povoláními a profesemi, poznávání pravidel silničního provozu

4 | CIBULÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Na louce si hraji rád, s přírodou jsem kamarád

 • Indiáni, ti se mají, celý den nic nedělají!
 • Beruška a mravenec, lezou spolu na kopec

Pedagogický záměr
realizace a prožívání oslav svátku Dne dětí, pozorování blízkého i vzdálenějšího okolí, seznamování s okolními městy a místy – výlety za poznáním, poznávání jiných kultur – seznamování s životem indiánů a jejich vztahu ke zvířatům, seznamování s živou přírodou - poznávání života hmyzu

Splň nám přání jediný, ať jsou tady prázdniny!

 • Léto začlo, slunce hřeje, zahrada se na nás směje

Pedagogický záměr
Využití školní zahrady k letním hrám (průlezky, houpačky, klouzačka, otužování,  jízda na koloběžkách, kolech, odstrkovadlech, využití pískoviště), rozvoj hrubé motoriky a jemné motoriky, rovnováhy, fantazie a představivosti, rozvoj prosocionálního chování