Pěvecký soubor Cibuláček

Hudba svou uměleckou jedinečností, emocionální a estetickou působivostí nesmírně obohacuje a kultivuje každého člověka. Od prvních měsíců života navazuje dítě kontakty s hudbou a postupně se zmocňuje hudební kultury vytvořené v lidské historii. Hudební vývoj jedince probíhá osvojováním hudebního umění a hudebních zkušeností prostřednictvím mnohostranných hudebních činností, v nichž se rozvíjejí hudební schopnosti.

Dítě se učí hudebně slyšet, hudebně myslet, hudebně se vyjadřovat a citově prožívat hudbu. Tím se také stává citlivějším, vnímavějším k okolnímu světu, vnitřně bohatším. Ve všech hudebních činnostech se aktivizují u dětí poznávací, citové a rozumové procesy, roste představivost, fantazie, zdokonaluje se paměť, kombinační schopnosti, uplatňuje se i temperament a vůle.

V každodenních hudebních činnostech při práci s předškolními dětmi usilujeme o rozvíjení a probouzení těchto schopností a vlastností. V rozmanitých hudebních činnostech, které jsou propojeny vzájemnými vztahy, je posilována u dítěte hudební aktivita a je podporován a rozvíjen tvůrčí přístup k hudbě.

Historie Cibuláčku

Dětský pěvecký soubor Cibuláček vznikl v roce 1991 a působí na mateřské škole Cibuláček v Dubí u Teplic, tvoří ho předškolní děti ve věku od 4 do 6 let, a za sebou má již mnohaletou hudební tradici. Svou hudební činností reprezentuje mateřskou školu i město Dubí, postupem času se soubor připojil k významným symbolům města Dubí.

Zpěváčci v modrobílých krojích s potiskem „cibulákového“ porcelánového motivu zpívají již 20 let na kulturních akcích města Dubí i v nedalekém okolí. Za dobu svého působení získal soubor cenné hudební i pedagogické zkušenosti, spolupracoval s různými doprovodnými hudebními tělesy a soubory, poznal nová místa a přátele, poskytl mnoha dětem bohaté hudební zážitky a dodnes v dětech rozvíjí jejich pěvecký projev.

Název dětského pěveckého souboru vznikl poměrně rychle a snadno. V těsné blízkosti Mateřské školy se nachází závod Český porcelán, a.s.  Dubí, který vyrábí světoznámý modrotiskový porcelán nazývaný „cibulák“.

Ozdobnými modrými cibulkami porcelánového vzoru jsme se inspirovali a název dětského pěveckého souboru „Cibuláček“ byl na světě. Tento návrh jsme projednali s panem ředitelem závodu Český porcelán, a.s. Dubí, ing. Vladimírem Feixem, který se s tímto nápadem ztotožnil.

Zásluhou pana ředitele ing. Vladimíra Feixe závod Český porcelán, a.s. Dubí také ochotně sponzorským darem přispěl na první kroje ušité z látky modrotiskového vzoru a stal se naším celoživotním váženým sponzorským partnerem.


Pěvecká vystoupení a účast na hudebních přehlídkách

Za celou dobu působení pěveckého souboru Cibuláček jsme společně s dětmi zažili mnoho a mnoho různých pěveckých vystoupení. První veřejná pěvecká vystoupení probíhala v rámci kulturních akcí města Dubí, kdy děti zpívaly například na vánočních adventních a předjarních koncertech v Tereziných lázních v Dubí, na akademiích dubských škol v prostorách jídelny závodu Český porcelán, a.s., při příležitosti oslav Dne hudby, Dubských slavností.

Několik let jsme hostovali pravidelně se svými písněmi v předvánočním čase a při příležitosti oslav Dne matek v závodě Český porcelán, a.s. Dubí, kdy děti pěveckým programem zpestřily svým maminkám kulturní program.

V rámci spolupráce s Domovem důchodců v Dubí jsme pravidelně dvakrát ročně začali navštěvovat dubské seniory, a to vždy na vánoce a na jaře. Dodnes tato tradice trvá a babičky a dědové z Domova důchodců v Dubí se na malé zpěváčky každoročně těší.

První veřejná pěvecká vystoupení mimo region města Dubí se uskutečnila v rámci spolupráce s teplickým pěveckým souborem Pramínek, kdy nás oslovila sbormistryně Táňa Spodniaková a zvala nás na přehlídky dětských souborů „Kytička písniček“ konané v Domě kultury a v Krušnohorském divadle v Teplicích. Tak se stal pěvecký soubor Cibuláček dlouholetým pěveckým partnerem pěveckého souboru Pramínek v Teplicích a dodnes se kulturních akcí „Nesem Vám noviny“ a „Kytička uvitá z písniček a tanečků“ se zájmem zúčastňuje.

Postupně začal zpívat pěvecký soubor Cibuláček i na jiných kulturních akcí pořádaných městem Teplice, například za zmínku stojí vánoční koncert v sále lázeňského domu Beethoven v Teplicích, vystoupení na vánočních a velikonočních trzích v Teplicích, účast v oblastním kole celostátního festivalu Mateřinka 2002 – 2004. Dokonce se nám podařilo předvést své pěvecké umění na Lázeňských slavnostech v Teplicích, kde se děti mohly předvést na velké scéně.

Mezi další významná pěvecká vystoupení v průběhu činnosti pěveckého souboru Cibuláček patří účast na festivalech dětských pěveckých souborů zvaných „Budyňský krokodýl“, které pořádá město Budyně nad Ohří. Prvního ročníku Budyňského krokodýla jsme se zúčastnili v roce 1996 a do roku 2004 jsme se každoročně objevovali na tomto festivalu a získali několik ocenění a pamětních listů. Z nádvoří místního Vodního hradu jsme si vždy odnesli spoustu krásných zážitků.

V letech 1996 – 1999 jsme také přijali pozvání Biskupského gymnázia v Bohosudově u Teplic a zúčastnili jsme se jejich přehlídky pěveckých sborů na festivalech „Bohosudovská nota“, konaných na počest Dne studentů. Z těchto hudebních setkání jsme si také odnesli několik poděkování a pamětních listů.

Nezapomenutelný hudební zážitek jsme prožili na adventním koncertě v kostele pany Marie v Dubí, kde byl dětský zpěv doprovázen symfonickým orchestrem složený ze studentů teplické konzervatoře pod vedením Mgr. Jana Valty, profesora.

V posledních letech pěveckých vystoupení Cibuláčku poměrně přibývá. V našem městě Dubí se účast na kulturních akcích rozšířila o pěvecké vystoupení v době prvního adventního svátku v kapličce v Pozorce, přibyla vystoupení na vánočních akademiích dubských škol v Lidovém domě v Pozorce. Se svým pásmem písní se od roku 2006 děti každoročně zajišťují program na kulturní akci města Dubí a mateřské školy Cibuláček – Dubském dostavníku.

Hezké zážitky si děti z Cibuláčku také odnesly z vystoupení u příležitosti zahájení výstavy „Porcelán s modrými cibulkami“, které se konalo v r. 2009 v jízdárně teplického zámku. Výstavu pořádalo Regionální muzeum v Teplicích, p.o. a Český porcelán, a.s. Dubí. Malí zpěváčci návštěvníky a milovníky porcelánu s modrými cibulkami překvapili nejen pásmem dětských písní, ale i svými kroji, které dokonale ladily s expozicí výstavy. Z teplického muzea jsme obdrželi poděkování za pěkné vystoupení. V letošním roce jsme se také po několika letech zúčastnily pěveckého vystoupení v  Krušnohorském divadle v Teplicích na přehlídce mateřských škol – „Mateřince 2011“.

Do budoucna si přejeme, aby pěvecký soubor Cibuláček měl stále mnoho možností a příležitostí se prezentovat a s radostí zpívat pro své nejbližší a ostatní posluchače.